กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

นางอินทิพย์  พจนพุทธิโชติ
หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ

 

 

นายสมเกียรติ บุญยะทิม
ครู คศ.2

นายประพิณ ปินตาคำ
ครู คศ.1

นางสาวสาริกา แซ่มัว
ครูผู้ช่วย

นางสาวปณาลี มณีพราย
พนักงานราชการ

นายณรงค์ฤทธิ์ ไชยวัง
พนักงานราชการ

Facebook Comments