กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

นางสุจิต สาระติ
หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ

boonak

 

นางบุญนาค ตื้อยศ
ครู คศ.3

นายสุพัฒน์ ดิษย์สาย
ครู คศ.2

นางสารินี บุญยะทิม
ครู คศ.2

นายอรรถพล สนคง
พนักงานราชการ

นายสุริกิจ เย็นชื่น
พนักงานราชการ

นางสาวเกตุเกษา จันทร์พุฒ
พนักงานราชการ

Facebook Comments