กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายกีฬาเพื่อมวลชน 4.0

โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาสำหรับมวลชน ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายกีฬาเพื่อมวลชน 4.0 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์55 จังหวัดตา โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก

Facebook Comments

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *