ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เดินทางมาตรวจราชการและตรวจเยี่ยมโรงเรียน

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 นางญาณกร จันทหาร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตรวจราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  55 จังหวัดตาก โดยได้ชมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน นิเทศติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหาร คณะครูของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  55 จังหวัดตาก โดยมีนายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน นางทักษิณา ทองญวนรองผู้อำนวยการ และคณะครูให้การต้อนรับ

Facebook Comments

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *