นิเทศติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนรวม

นิเทศเรียนรวม_๑๗๐๗๐๗_0010
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 นายศรยุทธเรือง น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากและนายนายวิษณุ โพธิ์ใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก เข้ามานิเทศติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนรวม ณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก
More

ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เดินทางมาตรวจราชการและตรวจเยี่ยมโรงเรียน

ต้อนรับ ผอ.สำนัก_๑๗๐๗๐๗_0046
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 นางญาณกร จันทหาร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตรวจราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  55 จังหวัดตาก โดยได้ชมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน นิเทศติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหาร คณะครูของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  55 จังหวัดตาก โดยมีนายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน นางทักษิณา ทองญวนรองผู้อำนวยการ และคณะครูให้การต้อนรับ
More