กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

งานวันเฉลิมพระพรรษา_๑๗๐๗๓๐_0082
28 ก.ค. 60 นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ร่วมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยมีกิจกรรมการถวายพระพรชัยมงคล ถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งกิจกรรมสาธารณประโยชน์บริโรงเรียน  
More

กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายกีฬาเพื่อมวลชน 4.0

S__1368076
โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาสำหรับมวลชน ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายกีฬาเพื่อมวลชน 4.0 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์55 จังหวัดตา โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก
More

นิเทศติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนรวม

นิเทศเรียนรวม_๑๗๐๗๐๗_0010
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 นายศรยุทธเรือง น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากและนายนายวิษณุ โพธิ์ใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก เข้ามานิเทศติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนรวม ณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก
More

ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เดินทางมาตรวจราชการและตรวจเยี่ยมโรงเรียน

ต้อนรับ ผอ.สำนัก_๑๗๐๗๐๗_0046
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 นางญาณกร จันทหาร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตรวจราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  55 จังหวัดตาก โดยได้ชมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน นิเทศติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหาร คณะครูของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  55 จังหวัดตาก โดยมีนายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน นางทักษิณา ทองญวนรองผู้อำนวยการ และคณะครูให้การต้อนรับ
More

การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ระดับกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

19747995_1299598316825613_391357704_o
เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2560 นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนและตัวแทนครูร่วมพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ระดับกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการนี้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จ.ตาก ได้รับรางวัล MOE AWARDS ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ผลงานดีเด่นสาขาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทสถานศึกษาและนางสาวดรุณี แสงศิริรักษ์ครูรับรางวัล MOE AWARDS ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ผลงานดีเด่น สาขาเท...
More