.

.

วันพ่อแห่งชาติ

วันพ่อแห่งชาติ

๕ ธันวาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕

หน้าที่ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55

หน้าที่ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55

ให้การเลี้ยงดูนักเรียนทุกคนให้อยู่ดีกินดี เจริญเติบโต มีความสุขกายสบายใจ จัดให้มีอาหาร ที่อยู่อาศัย การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย จัดนันทนาการให้ และดูแลให้ความอบอุ่นเสมือนบิดามารดาดูแลบุตร

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะพื้นฐานงานอาชีพ มีทักษะการดำรงชีวิต เป็นคนดี มีคุณธรรม โดยน้อมนำ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ระดับกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ระดับกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2560 นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนและตัวแทนครูร่วมพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ระดับกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการนี้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จ.ตาก ได้รับรางวัล MOE AWARDS ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ผลงานดีเด่นสาขาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทสถานศึกษาและนางสาวดรุณี แสงศิริรักษ์ครูรับรางวัล MOE AWARDS ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ผลงานดีเด่น สาขาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ประเภทบุคคล

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมข่าวสาร

วันแม่แห่งชาติ 2560
15 Aug

วันแม่แห่งชาติ 2560

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 06.30 นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ...
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ได้รับคัดเลือกเป็นโครงการชนะเลิศ กลุ่มโครงการต่อเนื่องระดับประเทศ (Best Practice)
4 Aug

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ได้รับคัดเลือกเป็นโครงการชนะเลิศ กลุ่มโครงการต่อเนื่องระดับประเทศ (Best Practice)

ตามที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ได้นำนักเรียนเข้าร่วมในโครงการ "พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที...
กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
30 Jul

กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

28 ก.ค. 60 นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ร่วมจัดงานเฉลิมพระเกียรต...

วันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

พิธีวันแม่แห่งชาติ ปี 2559

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ได้มอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ปีการศึกษา 2559